Ethernet คืออะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไร

Ethernet คืออะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไร

Ethernet คืออะไร หลักการทำงานเป็นอย่างไร

ในบทความนี้ Personet Shopจะมาพูดถึง 10 หัวข้อของ Ethernet กันค่ะ

Ethernet ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ควรมองข้ามได้เมื่อพูดถึงเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กับความมั่นใจที่จะได้รับจากการใช้งานเทคโนโลยีนี้ Ethernet มีความสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลายแล้ว อย่าง Ethernet ก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรองรับความเร็วในการรับส่งของข้อมูลที่สูงขึ้นก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยคำถามทั่วไปก่อน คนเราเคยได้ยินถึงคำว่า Ethernet มาก่อนไหม? หากคุณอยู่ใน

ความต้องการที่ต้องใช้ระบบเครือข่ายก็คงไม่พ้นการใช้งานอย่าง Ethernet แน่นอนเลยว่ารายระเอียดแบบที่เราไม่รู้มาก่อน

  • Ethernet คืออะไร

Ethernet เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันมากที่สุดในยุคปัจจุบันโดยระบบเครือข่าย Ethernet นั้นทีจุดเด่นอยู่ที่ความเร็ว และสามารถส่งข้อมูลในความเร็วด้วย ในความเร็วสูงที่ 1000 Mbps หรือ 1 Gbps หรือมากกว่านั้นต่อเนื่อง ที่เร็วกว่าเส้นใยแสงและมีความเสถียรสูงด้วย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทหลายๆแห่งที่เลือกใช้ Ethernet เข้าไปติดตั้งในอาคารพาณิชย์และตามสถานประกอบการต่างๆเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ประวัติของ Ethernet

อีเทอร์เน็ตถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 โดย บริษัท Xerox บริษัทนี้ได้พัฒนาอีเทอร์เน็ตขึ้นมาเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันภายในบริษัท ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 บริษัท Digital Equipment Corporation (DEC) และบริษัท Intel ได้ร่วมมือกันพัฒนาอีเทอร์เน็ตให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม ในปี 1985 สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (IEEE) ได้ประกาศให้มาตรฐานอีเทอร์เน็ตเป็นมาตรฐานอย่างเป็นทางการ

  • วิธีการทำงานของอีเทอร์เน็ต

อีเทอร์เน็ตทำงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Carrier Sense Multiple Access with Collison Detection (CSMA/CD) เทคโนโลยี CSMA/CD ทำงานโดยให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องตรวจสอบสัญญาณบนสายเคเบิลอีเทอร์เน็ตก่อนที่จะส่งข้อมูล หากไม่มีสัญญาณบนสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นทำการส่งข้อมูล หากมีสัญญาณบนสายเคเบิลอีเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์นั้นจะรอจนกว่าสัญญาณจะหายไป

ก่อนที่จะส่งข้อมูล หากมีคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องส่งข้อมูลพร้อมกัน จะเกิดการชนกันของข้อมูล (Collision) เมื่อเกิดการชนกันของข้อมูลนั้น คอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่องจะหยุดส่งข้อมูลและรอสุ่มเวลาก่อนจะทำการส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง

  • ประเภทของสายเคเบิล Ethernet

สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างไป สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่

สายเคเบิล Cat 5 : รองรับความสูงสุด 100 Mbps และระยะทางสูงสุด 100 เมตร

สายเคเบิล Cat5e : รองรับความเร็วสูงสุด 1 Gbps และระยะทางสูงสุด 100 เมตร

สายเคเบิล Cat6 : รองรับความเร็วสูงสุด 10 Gbps และระยะทางสูงสุด 100 เมตร

สายเคเบิล Cat6a : รองรับความเร็วสูงสุด 10 Gbps และระยะทางสูงสุด 100 เมตร

สายเคเบิล Cat7 รองรับความเร็วสูงสุด 100 Gbps และระยะทางสูงสุด 100 เมตร

**โดยหัวขั้วต่อ จะใช้เป็น RJ45 จะเป็นขั้วหัวต่อกับสายเคเบิล อย่าง Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a และ Cat7

  • ความเร็วของ Ethernet

ความเร็วของ Ethernet มีหลายระดับ โดยแต่ละระดับนั้นมีความเร็วถี่ที่แตกต่างกันไป ความเร็วของ Ethernet ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มีดังนี้

*10 Mbps: เป็นความเร็วที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet รุ่นเก่า

*100 Mbps: เป็นความเร็วที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

*1 Gbps: เป็นความเราที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet แบบรุ่นใหม่

*10 Gbps: เป็นความเร็วที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet รุ่นล่าสุด

*100 Gbps: เป็นความเร็วที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet รุ่นต่อๆไปที่กำลังพัฒนา

  • โทโพโลยีเครือข่าย Ethernet

โทโพโลยีเครือข่าย Ethernet นั้นมีหลายประเภท โดยแต่ละประเภทมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน โทโพโลยีเครือข่าย Ethernet ที่นิยมใช้ ได้แก่

*โทโพโลยีแบบดาว : เป็นโทโพโลยีที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet แบบรุ่นเก่า โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์กลางที่เรียกว่า ฮับ

*โทโพโลยีแบบบัส : เป็นโทโพโลยีที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet กับรุ่นปัจจุบัน โดยมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกับสายเคเบิลเส้นเดียวที่เรียกว่า บัส

*โทโพโลยีแบบแหวน : เป็นโทโพโลยีที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet แบบรุ่นใหม่ โดยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกันเป็นรูปวงแหวน

*โทโพโลยีแบบตาข่าย : เป็นโทโพโลยีที่ใช้กับเครือข่าย Ethernet แบบรุ่นใหม่ โดยมีมีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เชื่อมต่อกันเป็นแบบตาข่าย

 

  • การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Ethernet

การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Ethernet มีหลายขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอนมีความสำคัญที่แตกต่างกันไป การรักษาความปลอดภัยเครือข่าย Ethernet มีอะไรบ้าง ได้แก่

*การใช้ไฟร์วอลล์ : เป็นการใช้ไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันการโจมตีจากภายนอก

*การใช้การเข้ารหัส : เป็นการใช้การเข้ารหัสเพื่อป้องกันการดักฟังข้อมูล

*การใช้การตรวจสอบสิทธิ์ :เป็นการใช้การตรวจสอบสิทธิ์เพื่อป้องกันการเข้าถึงเครือข่ายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

*การใช้การตรวจสอบ : เป็นการใช้การตรวจสอบเพื่อตรวจสอบกิจกรรมในเครือข่ายและตรวจหาการโจมตี

  • เครือข่าย Ethernet กับเครือข่ายไร้สาย

เครือข่าย Ethernet และเครือข่ายไร้สายเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่แตกต่างกัน โดยเครือข่าย Ethernet ใช้สายเคเบิลในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เข้าด้วยกัน ส่วนเครือข่ายไร้สายใช้เป็นลักษณะเคลื่อนวิทยุในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ เครือข่าย Ethernet มีข้อดีกว่าเครือข่ายไร้สายในแง่ของความเร็วและความเสถียร แต่เครือข่ายไร้สายมีข้อดีกว่าเครือข่าย Ethernet ในแง่ของความสะดวกในการใช้งานและการเคลื่อนย้าย

  • อนาคตของ Ethernet

อนาคตของ Ethernet มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากความต้องการเครือข่ายความเร็วสูงที่มีความเสถียรและปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี Ethernet กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความเร็วสูงขึ้นระยะทางที่ไกลขึ้น ในอนาคต เครือข่าย Ethernet จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้าด้วยกัน ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things)

สินค้าจากตัวแทนจำหน่าย LINK

LINK US-9015LSZH-1 สายแลน Cat5E Indoor กล่อง 100M

รุ่น US-9015LSZH-1 CAT5E กล่อง 100M

สายแลน US-9015LSZH-1แบบใช้ภายในอาคาร

ขนาดกล่องเล็กราคาประหยัดความยาวสาย 100 เมตร

มาตรฐาน Category 5E รองรับความเร็ว Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) และปริมาณการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ที่ 350 MHz เปลือกหุ้มสาย LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

ปลอดภัยป้องกันเพลิงกันลามไฟไปตามสาย สีขาว

สายภายในเป็นลวดทองแดงขนาดตัวนำไฟฟ้า 24AWG (Conductor Solid Bare Copper)

สายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.3 มม.

กล่องสามารถเปิดตรงกลางสะดวกต่อการดึงสายมาใช้งาน

LINK US-9015LSZH สายแลน Cat5E Indoor กล่อง 305M

รุ่น US-9015LSZH CAT5E กล่อง 305M

สายแลน CAT5E แบบ Indoor แบบใช้งานภายในอาคารเปลือกหุ้มเป็น PE สีดำหนา 2 ชั้น แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสิ่งขีดข่วน

สายแลนมาตรฐาน Category 5E รองรับความเร็ว Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps)และปริมาณการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ที่ 350 MHz

สายภายในเป็นลวดทองแดงขนาดตัวนำไฟฟ้า 24AWG (Conductor Solid Bare Copper)

สายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 มม. ความยาว 305 เมตร

กล่องบรรจุ Reelex Box

สะดวกและง่ายต่อการดึงสายมาใช้งาน

LINK US-9106A-1 สายแลน Cat6 Indoor กล่อง 100M

รุ่น US-9106A-1 CAT6 กล่อง 100M

สายแลน CAT6 Indoor สายสัญญาณ UTP มาตรฐาน CAT6 (250 MHz) สายสีฟ้า ขนาด 24AWG ความยาว 100 เมตร ใช้ภายในอาคาร สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสาย (LAN) ภายในบ้านหรือสำนักงาน

ต้องการ Bandwidth สูง

รองรับความเร็ว Gigabit 10/100/1000 Mbps

ลักษณะของสายเป็นสายเคเบิลแบบ สายคู่บิดเกลียวไม่มีเปลือกห่อหุ้ม (UTP) จำนวน 4 คู่

สามารถใช้งานได้กับ Gigabit Ethernet ,Token Ring, Fast Ethernet,10BaseT, IEEE 802.12 เป็นต้น

รองรับมาตรฐาน TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC11802 Class E

ขนาดของสายเคเบิล 24 AWG เป็นสายแบบ Solid (Bare)

ความยาวสายแลน : 100 เมตร

LINK US-9106A สายแลน Cat6 Indoor กล่อง 305M

รุ่น US-9106A CAT6 กล่อง 305M

สายแลน CAT6 Indoor สายสัญญาณ UTP มาตรฐาน CAT6 (250 MHz) ใช้ได้ทั้งบ้านเรือนและสำนักงาน

ตัวนำไฟฟ้า 24 AWG

ตัวเติมครอสฉนวน FE-PE

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง) : 22.00 x 39.00 x 39.00 ซม.

น้ำหนักรวม 11.29 กก.

ปริมาณ 33,462 cm3

LINK US-9045 สายแลน Cat5E Outdoor กล่อง 305M

รุ่น US-9045-1 CAT5E กล่อง 100M

สายแลน CAT5E แบบใช้งานภายนอกอาคารเปลือกหุ้มเป็น PE สีดำหนา 2 ชั้น แข็งแรงทนต่อสภาพอากาศและสิ่งขีดข่วน

มาตรฐาน Category 5E รองรับความเร็ว Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) และปริมาณการรับส่งข้อมูล

สายภายในเป็นลวดทองแดงขนาดตัวนำไฟฟ้า 24AWG (Conductor Solid Bare Copper)

สายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.8 มม. ความยาวสายแลน 100 เมตร

สะดวกและง่ายในการดึงสายมาใช้งาน

LINK US-9045 สายแลน Cat5E Outdoor กล่อง 305M

รุ่น US-9045 CAT5E กล่อง 305M

สายแลน CAT5E สายนำสัญญาณ UTP 350 MHzใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบสายแลน ภายนอกอาคาร รองรับความเร็ว Gigabit 10/100/1000 Mbps

มี Double Jacket ช่วยเพิ่มความทนทานสำหรับงานติดตั้งภายนอกตัวอาคาร

สายเคเบิลใช้ความถี่ 350 MHz ความต้านทานไฟฟ้า 100 โอห์ม (Ohm)

ลักษณะของสายเป็นสายเคเบิลสูงกว่ามาตรฐาน CAT5

รองรับมาตรฐาน UL & CUL Listed, TIA/EIA-568A,ISO/IEC-11801 ,NEMA WC 63.1

ใช้ Copper เป็นตัวนำความร้อน (Conductor Material)

ขนาดของสายเคเบิล 24 AWG เป็นสายแบบ Solid (Bare)

ความยาวสายแลน 305 เมตร /1000ฟุต

LINK US-9106OUT-1 สายแลน Cat6 Outdoor กล่อง 100M

รุ่น US-9106OUT-1 CAT6 กล่อง 100M

สายแลน CAT6 UPT Cable (Outdoor), CMX เหมาะสำหรับ เดินสายภายนอกอาคารที่ต้องการความเร็วสูงในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์,ระบบ CCTV, ระบบ Network Camera, ระบบโทรศัพท์ (IP Phone), ระบบ PLC, ระบบ Data และ Control ต่างๆ

มาตรฐาน ANSI/TIA-568-C.2 Category 6, ISO/IEC 11801:2002 Class E

EN 50173-1 Category 6, ICEA S-102-700 Category 6

EN 50288-6-1, NEMA WC 66 , IEC 61156-5, ASTM D4566-98

UL444 CMX, NEC800

UL E197771,RoHS Compliant, PoE, PoE+(IEEE 802.3af/at) Support

ปริมาณการรับส่งข้อมูล Bandwidth  600 MHz สายแลนเป็น สีดำ(Black)

วัสดุ เปลือกหุ้ม PE มี 2 ชั้น สีดำ, กันสายภายใน Filler Slot เป็น FRPE, สายภายในเป็นลวดทองแดง

ขนาดตัวนำไฟฟ้า 23 AWG (Solid Bare Copper)

อัตราการลามไฟ CMX (Communication Metallic X) สายแลนภายนอกทนรังสี UV ป้องกันการลามไฟไปตามสาย เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.4 มม. ความยาวสายแลน 100 เมตร

 

การเลือกติดตั้งสายแลนหากคุณไม่มีความรู้สามารถปรึกษาเราหรือช่างติดตั้ง เพื่อความคุ้มค่าและเป็นลงทุนที่มีความสำคัญเพราะทุกๆที่ทุกๆบ้านมีอินเตอร์เน็ตใช้กัน อำนวยความสะดวกสบายต่อชีวิตประจำวันของคุณ รับติดตั้งเดินสายแลนจากศูนย์ตัวแทนจำหน่ายสายแลน LINK BY Personet Shop