วิธีขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

วิธีขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

วิธีขออนุญาตติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ในบทความนี้ Personet Shop จะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนการขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ดียิ่งขึ้น

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดสิ้น และยังเป็นพลังงานที่สามารถนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ด้วย ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แผงโซล่าเซลล์ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณ แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรดีเราจะช่วยให้คุณเข้าใจขั้นตอนกันค่ะ

*ตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ที่คุณต้องการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้นเหมาะสมหรือไม่ โดยทั่วไปแล้วแผงโซล่าเซลล์จะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่มีแดดส่องถึงอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน และพื้นที่นั้นต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับแผงโซล่าเซลล์อย่างเพียงพอ

*เลือกบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เมื่อคุณตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์โดยคุณสามารถสอบถามข้อมูลจากเพื่อนหรือคนรู้จักที่เคยติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มาก่อน หรือค้นหาข้อมูลบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จากอินเทอร์เน็ต

*ยื่นคำขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เมื่อคุณเลือกบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้แล้ว คุณจะต้องยื่นคำขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอ ได้แก่

*สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน

*สำเนาโฉนดที่ดินหรือสัญญาเช่าที่ดิน

*แบบแปลนที่ตั้งของแผงโซล่าเซลล์

*รายละเอียดของแผงโซล่าเซลล์ที่ต้องการติดตั้ง

*หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (ในกรณีคุณไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

*รอการอนุมัติ

หลังจากที่คุณยื่นคำขอติดตั้งแผงโซล่าเซลล์แล้ว คุณจะต้องรอการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง โดยระยะเวลาในการอนุมัติอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

*ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เมื่อได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงแล้วคุณสามารถติดต่อบริษัทติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อให้เข้ามาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์คุณได้เลย โดยระยะเวลาในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน

*เริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้า

เมื่อแผงโซล่าเซลล์ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถเริ่มต้นผลิตกระแสไฟฟ้าได้เลย โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกส่งเข้าไปยังระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวง และคุณจะได้รับค่าไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ตามอัตราที่กำหนดไว้

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาว เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟฟ้าได้แล้ว ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย หากคุณกำลังสนใจที่จะติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ที่บ้านหรือธุรกิจของคุณ อย่ารอช้าค่ะ ติดต่อเรา Personet Shop เพื่อให้การติดตั้งโซล่าเซลล์ของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากทีมช่างคุณภาพที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เพื่อให้เข้ามาช่วยคุณติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน