โซล่าเซลล์ คืออะไร มีแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง ยี่ห้อไหนดี

โซล่าเซลล์ คืออะไร มีแล้วเป็นประโยชน์อย่างไรบ้าง ยี่ห้อไหนดี

โซล่าเซลล์ คืออะไร วันนี้ Personet Shop รวบรวมข้อมูลมาให้ผู้อ่านแล้ว

โซล่าเซลล์ (Solar Cell) หรือก็คือ เซลล์แสงอาทิตย์ ที่คนทั่วไปเรียกว่า แผงโซล่าเซลล์ เซลโฟโตโวลตาอิก( Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีคุณสมบัติโดยการแปลงพลังงานแสงงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเข้าใจง่ายๆที่สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ได้ในทันที

หลักการทำงานและการใช้งานของโซล่าเซลล์

หลักการทำงานของโซล่าเซลล์นั้น จัดเป็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานแสงอาทิตย์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยการใช้แสงอาทิตย์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและมีพลังงานสารกึ่งตัวนำจะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน พลังงานจากแสงจะทำให้เกิดอิเล็กตรอน หรือการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าขึ้นในสารตัวกึ่งนำ จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าที่สามารถนำไปใช้งานได้

ละเมื่อแสงอาทิตย์มาตกกระทบกับตัวแผงโซล่าเซลล์ จะทำให้ถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน และโฮล ซึ่งจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น โดยเจ้าตัวอิเล็กตรอนจะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Front Electrode และโฮลโดยจะเคลื่อนไหวไปรวมตัวกันที่ Back Electrode จากนั้นเมื่อการเชื่อมต่อระบบวงจรไฟฟ้าจาก Front Electrode กับ Back Electrode เข้าด้วยกันกับวงจร และจะเกิดกับกระแสไฟฟ้าสามารถนำไปใช้งานได้

แบ่งได้ 2 ส่วนหลักๆ

โซล่าเซลล์-บ้านที่พักอาศัย

การติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ใช้สำหรับที่พักอาศัยจะมีตั้งแต่ขนาด 1-12 กิโลวัตต์ (kWp.)หรือ 1000-12,000 วัตต์ สามารถเลือกขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟตอนกลางวันได้ไม่มากก็น้อย 30-70% ขึ้นอยู่กับขนาดที่ต้องการการติดตั้งให้ตาม Requirement ที่ต้องการของแต่ละบุคคล แล้วมักนิยมติดตั้งด้วยระบบออนกริดที่มีการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของการไฟฟ้า

โซล่าเซลล์-โรงงานและอุตสาหกรรม

เป็นที่ที่ติดตั้งโซล่าร์เซลล์ได้เหมือนกัน การติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจหลายๆคนที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมต่างให้ความสำคัญ ต่างพากันมาติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงแรง เพื่อใช้สำหรับผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรต่างๆ นอกจากจะไม่เป็นมลพิษแล้วยังช่วยประหยัดค่าไฟไปได้แบบครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว