สายแลนนั้นแบ่งได้กี่ประเภท

สายแลนชนิดที่ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Cable)

สายแลนนั้นแบ่งได้หลายประเภท

  1. สายแลนชนิดที่ติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Cable)

โดยสายที่ติดตั้งในอาคารส่วนใหญ่นั้น ข้างนอกสายจะหุ้มไปด้วยท่อ PVC เนื่องจากมีความยืดหยุ่นป้องกันจะจากการลามไฟได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดหรือมาตรฐานการป้องกันด้านอัคคีภัย

สามารถแบ่งสายแลนได้ 4 ชนิด ดังนี้

  • CM (Communication Metallic)

เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่น ติดตั้งในชั้นเดียวกัน (Horizontal Wiring) สายชนิดนี้ป้องกันการลามไฟได้ในแบบแนวราบ

  • CMR (Communication Metallic Riser)

มักใช้ในการเดินสายในอาคารโดยผ่านการเดินสายในตัวอาคารแบบ (Vertical Shaft) สายแลนชนิดนี้ป้องกันการลามไฟได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง

  • CMP (Communication Metallic Plenum)

สายชนิดนี้เหมาะกับการเดินสายบนฝ้าและเพดาน หรือช่องฝ้าทีมีอากาศไหลเวียน (Plenum Space) แต่ไม่สามารถป้องกันการลามไฟในแนวดิ่งได้

  • LSZH (Low smoke Zero Halogen)

สายตัวนี้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมก็คือ หากเกิดอัคคีภัย ตัวสายชนิดนี้จะมีควันน้อยไม่ก่อให้เกิดสารพิษอีกทั้งยังป้องกันการลามไฟได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่งเหมือนสายแบบ CMR (Communication Metallic Riser)

  1. สายแลนชนิดที่ติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Cable)

สายที่เดินนอกอาคาร ข้างน้องจะทำจาก PE (Polyethylene) ซึ่งมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก ไม่สึกกร่อน ไม่สามารถป้องกันการลามไฟได้ ดังนั้นเราควรเลือกสายให้ถูกต้องตามชนิดของการใช้งาน

ในระบบสายแลนจะมีอยู่ 3 แบบ ทั้งในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ และระบบ Network

  • Coaxial Cable เรียกว่า (สายโคแอกซ์)
  • Copper twisted Pair โดยทั่วไปเรียกว่า สายLAN ,สายEthernet หรือสายNetwork
  • Fiber Cable เรียกว่า (สายไฟเบอร์)

โดยทั้ง3แบบนี้จะมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน โดยจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วกับสาย Coaxial Cable กับสาย Fiber Cable จะเป็นสายที่ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตที่ลากเข้าโมเด็มเข้ากับเราเตอร์บ้านเรา ในส่วนของสาย Copper Twisted Pair ซึ่งคือสายที่เชื่อมระหว่างคอมกับโมเด็มเราเตอร์นั้นเอง